Tööõigus


Küsimus: Lapsehoolduspuhkuselt naasmine ja mittesobiv töö18.08.2011

Tere,
Minul on küsimus tööle naasmise kohta peale lapse 3-aastaseks saamist. Kuna tegemist on pikkade vahetustega ja öötööga, siis uurisin, kas tööandjal on võimalik mulle päevast tööd pakkuda. Sain vastuse, et kahjuks ei ole pakkuda ning peaksin valima, kas tööle naasmise või lahkumisavalduse. Kas mul on sellises olukorras mingeid õigusi, et kui mulle päevast tööd pakkuda ei saa, siis on mul võimalus ka mitte lahkumisavaldust kirjutada, vaid nõuda koondamist?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kui ma Teie küsimusest õigesti aru saan, siis pakutakse Teile tööd samadel tingimustel, nagu tegite seda ennem LHP-d. Teie soovite aga kokkulepitud töötingimusi muuta - seda saab teha üksnes kahepoolse uue kokkuleppega. Kui kokkulepet ei saavutata, on Teie jaoks tegemist "võta või jäta" olukorraga - kas töötate edasi varem kokkulepitud tingimustel või lahkute töölt. Sealjuures tuleb silmas pidada asjaolu, et tööandjal on õigus Teid peale lahkumisavalduse esitamist 30 päeva kinni hoida, nõudes pikki vahetusi ja öötööd. Seetõttu oleks mõistlik esitada töölepingu ülesütlemisavaldus võimalikult varakult ennem LHP lõppemist, et mitte olla sundolukorras teha tööd Teile vastuvõetamatutel tingimustel.
Koondamist nõuda ei ole Teil õigust - see on tööandja otsus, mille ta teeb TLS § 89 väljatoodud tingimustel. Minu arusaamise järgi Teie puhul ei ole ükski neist tingimustest täidetud - töömahu vähenemine, töö ümberkorraldamine või töö lõppemine.
Inimlikult on mõistetav, et peale lapse sündi muutuvad Teie võimalused, kuid Teie ja tööandja vahel kehtib leping, mille täitmist kokkulepitud tingimustel on õigus nõuda mõlemal osapoolel.

Soovin Teile võimalikult valutut naasmist tööturule Teile sobivatel tingimustel.

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu