Tööõigus


Küsimus: Õpetaja mittesobivus oma ametikohale - kas lastevanemate allkirjad aitavad?22.08.2011

Kirjutasin teile varem ühest õpetajast, kes ei sobi lastevanemate arvates oma ametikohale. Nüüd on lapsevanemad kogunud allkirju, et nad soovivad oma lastele teist õpetajat. Koos on juba üle poolte lastevanemate allkirjad.
Kas on neist allkirjadest ka mingit kasu ja kuhu peaks veel nende allkirjadega pöörduma, peale direktori?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Põhikooli– ja gümnaasiumiseadus § 73 lg 1 kohaselt on hoolekogu ülesandeks kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja (edaspidi direktor), õpilaste vanemate jms. kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
Olete käitunud õigesti pöördudes kooli hoolekogu poole antud asjaajamise käivitamiseks, sest hoolekogul on õigus teha kooli direktorile ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
Millised kõnealuse kooli protseduurireeglid ka poleks, jõuab otsustamine ikka lõpuks direktorini. Hoolekogu kaudu on aga lastevanematel õigus selle käekäiku jälgida.
Loodetavasti tuleb kool vastu lastevanemate soovile vahetada nende lastele teine pedagoog, kuid töötaja töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks on oluline tõendite ja faktide olemasolu, eriti, kui on teada, et teine pool oma väärtegu või tegevusetust eitab.

Edu õigluse jalule seadmisel.


Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu