Tööõigus


Küsimus: Töötasu arvestamine on muutunud ilma minu nõusolekuta19.08.2011

Olen töötanud praeguses kohas eelmise aasta septembrist, loomakasvatuses. Eelmise töölepingu järgi maksti mulle palka kroonides loomade arvu järgi pluss lisatasud lisatööde eest. Sel aastal muutus raha euroks ja minu PALK hakkas põhinema hoopis tunnitasul ja sellega kokkuvõttes on palk väiksem kui enne. Uut lepigut ma saanud ei ole ja sellele alla kirjutanud ka mitte. Olen rumalast peast vist lasknud enda seljas sõita, sest palk on eelmise aastaga võrreldes oluliselt vähenenud. Kas mul on õigus midagi tagantjärele nõuda? Kas on õigus ikka nii tagaselja teha?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,

Euro tulekuga ei muutunud Teiega sõlmitud töölepingus mitte midagi, kõige vähem töötasu. Töötasu suurus ja selle arvutamise viis pidid jääma samaks, ainult välja makstakse see kroonide asemel eurodes. Tööinspektsiooni ja sotsiaalministeeriumi poolt väljaöeldud seisukoht on, et kui töötasu arvestati eurodesse ringi nõuetekohaselt, siis ei ole sellist lepingumuudatust vaja teha, kus kroonide asemel oleks tasu eurodes näidatud.
Seega seni, kuni Te pole lepingumuudatusele alla kirjutanud, võite nõuda Teiega sõlmitud töölepingu täitmist.
Vastavalt Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse § 6 lg 3, on Teil võimalus saamata jäänud töötasu nõuda 3 aastat tagantjärele.
Soovin Teile edu oma õiguste eest seismisel, et saaksite selle, mis Teile kuulub, kuid et oskaksite ka omale töökoha säilitada.

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu