Tööõigus


Küsimus: Töökoormuse vähendamise palvel (arsti soovitusel) nõuti arsti tõendit23.08.2011

Olen poes klienditeenindaja ja mind on sageli pandud kolm päeva järjest töögraafikusse kella 8.00-23.00. Selle tulemusel on selg väga väsinud ja valutab, kasutan siis valuvaigisteid. Arst soovitas töökohta vahetada. Leidsin sobivama töö ja tegin töölt lahkumise avalduse 30 päeva ette ning palusin need 30 päeva viia mind arsti soovitusel 0,25 koormusega töögraafikusse. Minult nõuti arsti tõendit selle kohta ja koormust ei vähendatud.
Kas sellisel juhul on õigus nõuda arsti tõendit (arst ei andnud)? Tean, et sellisteks muudatusteks on vajalik kokkulepe. Kuid põhjendada ei saa vist sellega, et arst ei ole tõendit andnud?

Lugupidamisega
S

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Olete õigesti aru saanud, et töölepingu muudatuseks on vajalik kokkulepe - kui üks osapool ei nõustu, siis tuleb jätkata endistel tingimustel, Teie puhul töötamine täiskohaga.
Kui arst ei ole Teile piirangut ega soovitust töötingimuste muutmiseks andnud, siis puudub tööandjal alus Teie töötingimuste muutmiseks kui ta seda mingil põhjusel teha ei soovi.
Medali teine külg on aga see, et Teie küsimusest jääb mulje, nagu oleks tööandja graafikut koostades eksinud TLS § 51 (igapäevane puhkeaeg) suhtes. Selle järgi peaks Teile 24 tunni jooksul jääma vähemalt 11 tundi puhkeaega, mida kolm päeva järjest kella 08-23 tööl olles ei ole võimalik saavutada. Ilmselt on Teil summeeritud tööaja arvestus ja see tähendab, et 7-päevase ajavahemiku jooksul tuleb Teile anda katkematut puhkeaega vähemalt 36 tundi järjest (TLS § 52). Nii igapäevase puhkeaja kui iganädalase puhkeaja võimaldamata jätmise eest on juriidilisele isikule ette nähtud 1300 € rahatrahvi (TLS §§ 126 ja 127).
100% kindlusega ei saa ma Teie tööajagraafikuid nägemata kinnitada, et tegemist on tööandjapoolse seaduserikkumisega, sest ette on nähtud ka teatud erisused ja hüvitamised täiendava vaba ajaga, kuid loodetavasti on Teil võimalik juhtida tööandja tähelepanu igapäevase ja iganädalase puhkeaja andmise kohustusele ning selle pinnalt jõuda mõlemaid osapooli rahuldava lahenduseni, kuidas Teie tööd töölepingu lõppemiseni korraldada.
Emotsioonidevaba ja konstruktiivset arutelu tööandjaga soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu