Tööõigus


Küsimus: Töötamine graafiku alusel26.08.2011

Töötan klienditeenindajana ja tööleping on sõlmitud enne uue töölepingu seaduse jõustumist. Töö eritingimuseks on töötamine vahetustega vastavalt töögraafikule s.h. töö õhtusel ja öisel ajal.
Alates juunist olen pidanud tegema 18- ja 19-tunniseid vahetusi, sest puhkuste ajaks asendustöötajat ei võetud. Kollektiivlepingut meil sõlmitud pole ja teised töötajad on nõus ka edaspidi sellise pikkusega töövahetusi tegema.
Kas mul on edaspidi õigus keelduda sellisest töökorraldusest ja kuidas tööandjale sellest korrektselt teada anda?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Juhin kõigepealt tähelepanu sellele, et uue töölepinguseaduse jõustumisega ei esine enam terminit õhtune töö ning seadusega lisatasu selle eest ei nõuta. Tööandjal on õigus seda ühepoolselt muuta mõne muu asutusesisese dokumendiga (palgajuhend vms.), kuid juhul, kui see on endiselt kirjas Teie lepingus ning puudub teistsugune korraldus, tuleb tööandjal seda maksta.

Kui tööaeg langeb ööajale (kell 22.00 kuni 6.00), maksab tööandja töö eest 1,25-kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest (TLS § 45 lg 1).

1. Kokkulepe, mille kohaselt töötajale jääb seitsmepäevase ajavahemiku jooksul vähem kui 48 tundi järjestikust puhkeaega, on tühine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti (TLS § 52 lg 1).

2. Iganädalane puhkeaeg summeeritud tööaja arvestuse korral peab töötaja nädalas saama puhata vähemalt 36 tundi järjest (TLS §52 lg2).

3. Kokkulepe, mille kohaselt töötajale jääb 24-tunnise ajavahemiku jooksul vähem kui 11 tundi järjestikust puhkeaega, on tühine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti (TLS § 51 lg 1).

4. Juhul, kui töötaja töötab 24-tunnise ajavahemiku jooksul rohkem kui 13 tundi, tuleb talle pärast töötamist anda täiendavat puhkeaega võrdeliselt 13 töötundi ületanud tundide arvuga.

Näiteks kui Teie töövahetuse pikkus oli 18 tundi, peate sellele järgnevalt saama puhkeaega 16 tundi [(11 tundi = igapäevane puhkeaeg + (5 tundi), mis ületab lubatud 13 tundi tundi].

Kui töögraafik on kooskõlas punktides kolm ja neli nimetatud igapäevase puhkeaja tingimustega, on kõik seaduspärane.
Kui mitte, on Teil õigus keelduda antud töökorraldusest.

Soovitan kontrollida ning seejärel tööandjaga kokku leppida tingimustes, mis mõlemaid pooli rahuldaks.

Edu ja selgust soovides,


Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu