Tööõigus


Küsimus: Omal soovil lahkumine või vallandamine25.08.2011

Olen töötanud firmas veidi üle 1 aasta. Mulle on tehtud ettepanekuid omal soovil firmast lahkumiseks. Ja ka ähvardatud, et vastasel juhul mind vallandatakse. Koondada nad ei tahtvat - pidavat firmale liiga kalliks maksma minema.
Millise seaduseparagrahvi alusel saaksin ma ise lahkuda nii, et tööandja maksaks hüvitist vähemalt 1 kuu ulatuses, ning samas oleks mul tuge loota toetuste näol ka Töötukassast?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kui tööandja on oma kohustused korrektselt täitnud, siis omal soovil lahkudes puudub Teil võimalus mingit hüvitist saada. Omal soovil või poolte kokkuleppel lahkumine võtab võimaluse taotleda toetust Töötukassast.
Kui tööandja ütleb Teile töölepingu üles TLS § 88 lg 1 p 1 või p2 alusel (tervis või tööga kohanematus), siis saate taotleda toetust Töötukassast.
Juhul, kui tööandja oma kohustusi on oluliselt rikkunud, siis jääb Teile võimalus leping üles öelda TLS § 91 lg 2 p 1-3 alusel. Sellega kaasneb tööandja kohustus maksta Teile 3 kuu hüvitis.
Mõistlikke valikuid ja tööandjaga rahumeelset lahkuminekut soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu