Tööõigus


Küsimus: Puhkusetasu ei makstud õigeaegselt26.08.2011

Tere!
Olin kuupäevadel 3-14 haigulehel. 15. kuupäeval pidi mul hakkama puhkus. Puhkusetasu lubati üle kanda 16. kuupäeval. 18. kuupäeval helistasin tööandjale. Mulle öeldi, et raamatupidaja on puhkusel ja puhkusetasu saan kui raamatupidaja tööle tagasi tuleb s.o. 24. kuupäeval. Paraku polnud ka 24. kuupäeval puhkusetasu üle kantud.
Kas minuga toimiti seaduliku? Kaua võib tööandja puhkusetasu kinni hoida?
Lugupidamisega ja ette tänades.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole leppinud kokku teisiti. Kokkulepe, mille alusel puhkusetasu makstakse hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval, on tühine (TLS § 70 lg 2).

Kui olite teatanud oma töövõimetuslehe lõppemise ajast ning ajakavajärgne puhkuse algus oli 15. kuupäeval, pidi puhkusetasu laekuma Teie kontole eelviimasel tööpäeval enne puhkust. Seda juhul, kui tööandjaga polnud kokku lepitud teisiti.

Puhkusetasu tööandja kinni pidada ei tohi, vastasel juhul rikub tööandja töölepinguseadusest tulenevaid ettekirjutusi. Siin ei ole raamatupidaja puhkus vabandavaks argumendiks.

Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivist) arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohuse täitmiseni (VÕS §113 lg1).
Kui on tegemist 2011.a augustikuu puhkusega, siis alates 12.augustist päevani, mil puhkusetasu kontole laekub. Iseasi on see, kui mõistlik on töösuhet teravaks ajada, kuid teadmisest võib siinkohal kasu olla.

Ilusat puhkust soovides,

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu