Tööõigus


Küsimus: Lahkumisavalduse tagasivõtmine31.08.2011

Eelmisel aastal sain töötasu nagu tükitöö alusel, sel aastal kui tuli euro, tunnitöö alusel. Lepingu tingimuste muutmiseks minult nõusolekut ei küsitud, kuhugi ma alla ei kirjutanud, kas nii tohib, eriti kui palk muutus väiksemaks?
Samuti tahan teada, kui juba esitasin(täna) lahkumisavalduse omal soovil ilma kindla kuupäevata, arvestades etteteatamisaega, kas võin seda nüüd veel tagasi küsida ja muuta ning panna põhjuseks perekondlikud põhjused? Või on juba hilja ja tööandja võtab arvesse olemasolevat, kuna minu asemele tal niikuinii kedagi võtta ei ole, kuid mina tahan minna mujale tööle?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Seoses euro kasutusele võtmisega loetakse töötingimuste muutmiseks ka seda, kui töötasu suurus muutus eurodesse ümber arvestatud kursiga 15,6466 ümardamise tagajärjel kasvõi ühe eurosendi võrra.
Lepingu tingimusi saab muuta vaid kokkuleppel, kui seda pole tehtud, on tegemist tööandjapoolsete kohustuste rikkumisega.

Kui tööandjaga ei ole võimalik kokkulepet saavutada avalduse sisu muutmise suhtes, on Teil võimalus tühistada oma järgmises avalduses eelmine.
Näiteks: Palun tühistada minu “...“.........201...a töölepingu korralise ülesütlemise avaldus ning lugeda kehtivaks erakorraline töölepingu ülesütlemine töölepinguseaduse § 91 lõige 3 järgi seoses perekondlike kohustuste täitmisega.

Valutut töösuhte lõppu ning edukat uut.


Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu