Tööõigus


Küsimus: Tähtajalise töölepingu ennetähtaegne lõpetamine31.08.2011

Tere!
Olen tööl tähtajalise töölepinguga, mis lõppeb ajutiselt lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja tööle naasmisel. Hetkel on aeg, kus ta peaks iga hetk tööle naasema, aga millal täpselt, ei tea. Aga küsimus selline, et leidsin omale uue töökoha ja peaksin uuele töökohale kohe esimesel võimalusel minema. Esitasin pärast positiivset vastust praegusele tööandjale lahkumisavalduse, kuid tööandja ütles, et ta hoiab 28 kalendripäeva kinni. Samas teatasin tööandjale, et uus töökoht vajab mind kohe seal. Sellises olukorras võin ju uue töökoha kaotada. Mida teha sellises olukorras? Kui lihtsalt lahkun, mis kaasneb? Või on ikkagi seaduses mõjuvaid põhjuseid, mis annab õiguse asuda uuele töökohale?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Üldjuhul ei saa tähtajalist töölepingut enne lepingu tähtaja saabumist töötaja algatusel lõpetada, välja arvatud teise töötaja asendamiseks sõlmitud leping.

Töötaja võib tähtajalise töölepingu üles öelda korraliselt, kui ta on võetud tööle asendajaks. Tööandjale tuleb sellest ette teatada 30 kalendripäeva (TLS §85 lg2).

Üksnes mõjuva põhjuse korral on ka tähtajaline tööleping võimalik erakorraliselt üles öelda. Kuid soov varem teisele tööle minna ei ole mõjuv põhjus, mille tõttu ei saa töötajalt mõistlikult eeldada töösuhte jätkumist kokkulepitud tähtaja lõppemiseni.

Kui tööandja ei ole nõus lepingut kokkuleppel lõpetama, tuleb jätkata töötamist lepingu tähtaja saabumiseni.

Kui olete võetud tähtajalise töölepinguga asendustöötajaks lapsehoolduspuhkuse ajaks, siis Teie lepingu tähtaeg lõpeb päeval, mil asendatava laps saab kolme aastaseks ehk lõpeb tema lapsehoolduspuhkus.

Mis võib kaasneda omavoliliselt lahkumisega:

Kui töötaja ei asu olulise põhjuseta tööle või lahkub töölt ette teatamata, on tööandjal sel põhjusel töölepingu ülesütlemise korral õigus nõuda kahju hüvitamist. Eeldatakse, et kahju suurus vastab töötaja ühe kuu keskmisele töötasule. Kui käesolevas lõikes sätestatud nõue ei lõpe tasaarvestusega, peab tööandja selle esitama 20 tööpäeva jooksul arvates töötaja tööle mitteilmumisest või töölt lahkumisest (TLS § 74 lg 3).

Tulemuslikke kokkuleppeid soovides.

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu