Tööõigus


Küsimus: Kollektiivleping ja sisekorra eeskiri - kumb on tugevam?02.09.2011

Meie asutuses on aastal 2009 sõlmitud kollektiivleping ja 2010 uuendatud sisekorra eeskiri. Kollektiivlepingus on punkt, et mul on õigus erakorralise haiguse tõttu töölt puududa kolm päeva aastas koos palga säilitamisega. Sisekorra eeskirjas aga, et palgata.
Ülemuste väitel kollektiivleping mulle ei kehti, sest ma ei ole ametiühingu liige (kuigi vastupidise kohta on olemas Riigikohtu lahend).
Teine väide - sisekorra eeskiri on hiljem sõlmitud ja seega lükkab teise lepingu ümber.
Kas mul on õigus nõuda palgalisi haiguspäevi?
Tänan

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Nägemata Teie asutuse kollektiivlepingut ja Teie töölepingut, on raske anda lõplikku tõde kuulutavat vastust. Samas tuleb arvestada asjaoluga, et sisekorra eeskiri peab olema kooskõlas kehtiva kollektiivlepinguga.
Sisekorra eeskiri on tööandja poolt ühepoolselt kehtestatud dokument, mitte leping. Selle allkirja vastu tutvustamine ei tee sellest lepingut.
Täpsemat vastust on raske anda.

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu