Tööõigus


Küsimus: Kas saan esitatud lahkumisavalduse asemel teise põhjusega avalduse esitada?31.08.2011

Esitasin avalduse töölepingu lõpetamiseks omal soovil, millega saab mind kinni hoida 30 päeva. Minul on aga soolas uus töökoht. Kas mul oleks võimalik teha uus avaldus mingi muu äramineku põhjusega, näiteks perekondlikud põhjused või tuua ettekäändeks töölepingu tingimuste muutmine ühepoolselt ilma minult nõusolekut küsimata. Just nii minuga tehti, st palka hakati arvestama teistel alustel kui enne. Kas oleks võimalik vabaneda töölt varem kui 30 päeva?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja poolt ei nõua 30-ne päevast etteteatamist.
Töötaja võib töölepingu üles öelda üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta ülesütlemise aluseks olnud asjaolust teada sai või pidi teada saama (TLS § 91 lg 4).
Kui leiate antud seaduse § 91-s vastava põhjenduse, peate järgima vaid mõistlikkuse printsiipi.

Edu ja kordaminekuid edaspidiseks.


Merike Michelson


www.metiabi.eu
info@metiabi.eu