Tööõigus


Küsimus: Töölepingu tingimuste muutmine tööandja poolt05.09.2011

Minu lapsehoolduspuhkusel viibimise ajal ühines minu töökohaks olev ettevõte teise ettevõttega ning üksus, kus töötasin, muutus sisuliselt teise ettevõtte allüksuseks.
Minu kehtiva töölepingu järgi tuleb mul täita kahte erinevat liiki tööülesandeid. Esimese grupi tööülesannete eest sain seni ca 1/3 palgast (tunnitasu alusel), teise grupi ülesannete eest ca 2/3 palgast (fikseeritud summana).
Kirjutasin avalduse lapsehoolduspuhkuse lõpetamiseks ning pärast seda teatas tööandja, et soovib teise grupi tööülesannete eest makstavat (fikseeritud) tasu vähendada ca 10 korda. Tööandja esitas ka uue ametijuhendi projekti, kus tööülesanded on sisuliselt samad kui enne, pisut on neid lisandunudki. Ametinimetus uue struktuuri järgi on küll muutunud, kuid töö sisu on sama, ametikoht kui selline on sama.
Kui ma kompromissi tööandjaga palgasumma osas ei leia, siis kas tööandjal on võimalik minu kehtivas töölepingus olevaid summasid ühepoolselt vähendada?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Lähtudes Teie poolt esitatud infost on Teil kehtiv tööleping, mille tingimustest tuleb kinni pidada ettevõtte ülemineku korral. Kooskõlas TLS § 112 lg 1 lähevad töölepingud üle muutumatul kujul, kui ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust.
Kui tööandja soovib muuta töö- ja palgakorraldust, siis tuleb selles kahepoolselt kokku leppida - ühepoolselt Teie töötasu muuta ei saa, see on lepingu rikkumine tööandja poolt.
Ettevõtte üleandjal ja omandajal on keelatud tööleping üles öelda ettevõtte ülemineku korral (TLS § 112 lg 3).

Edukaid läbirääkimis ja win-win lahendusi soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu