Tööõigus


Küsimus: Tunnitasu05.09.2011

Mis on tunni hind nende tundide eest, mis normtundidest puudu jäävad?
Septembris on normtunde 176, aga tegelikult teen tööd 152 tundi ning perioodi lõpuks koguneb näiteks 500 tundi.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Tunnihind nende tundide eest, mis tööajanormist puudu jääb (alatunnid) on keskmine tunnitasu. Nagu ma küsimusest eeldan, on Teie puhul tegemist summeeritud tööaja arvestusega. Sellisel juhul ei teki üksikutel kuudel ala- ega ületunde vaid arvestusperioodi lõpuks peab olema tehtud arvestusperioodi normtundide kogusumma. Töötasu makstakse igal kuul ühtlaselt normtundide järgi ja kui arvestusperioodi lõpuks koguneb tegelikult töötatud tunde normist vähem, siis makstakse ikka normi järgi need välja (TLS § 35- töötasu maksmine töö mitteandmisel).
Kui loete mu varasemaid postitusi, siis leiate sealt selgitusi summeeritud tööaja arvestuse kohta.

Edu Teile tööandjaga suhtlemisel:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu