Tööõigus


Küsimus: Kuidas saab lõpetada töösuhte?08.09.2011

Esitasin tööandjale töölepingu erakorralise ülesütlemise avalduse 24. augustil ja palusin end vabastada töölt 25. augustil k.a. Tänase päevani ei ole ta mind juriidiliselt töölt vabastanud, sest polnud minu poolt esitatud tingimustega nõus. Ees ootab töövaidluskomisjon. See tähendab, et ma ei saa ennast enne töötukassas arvele võtta, kui töövaidluskomisjon otsuse teeb. Kui asi jõuab aga kohtusse ja kohtuistung võib toimuda alles aastate pärast...

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Teie poolt esitatud informatsioonist ei selgu kõiki töölepingu erakorralise ülesütlemise asjaolusid, siiski eeldan, et olete võimeline neid töövaidluskomisjonis põhjendama.

Töötaja võib töölepingu üles öelda üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta ülesütlemise aluseks olnud asjaolust teada sai või pidi teada saama (TLS § 91 lg 4).

Tundub, et lisaks muudele tingimustele oli ka üks päev etteteatamist tööandja jaoks ebamõistlik.
Juriidiliselt Teie tööleping ei olegi veel lõppenud kuna on teadmata selle lõpukuupäev. Selgub see töövaidluskomisjoni otsuses.

Töötukassas saate arvele võtta, kui töösuhe on lõpetatud, seni peate kahjuks ootama.


Õiglaseid lahendeid soovides,

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu