Tööõigus


Küsimus: Lapsehoolduspuhkuse ajal töö ümberkorraldus11.09.2011

Tere!
Mul on firmaga sõlmitud tähtajatu tööleping.
Soovin lapsehooduspuhkust enne tähtaega lõpetada. Kui võtsin tööandjaga ühendust, siis selgus, et lapsehooduspuhkusel viibimise ajal on firma struktuur muutunud ja minu ametikoht on kaotatud. Mulle pakutakse teist töökohta, mis ei ole minu eelmisega samaväärne.
1. Kas saab lapsehooldupuhkusel oleva isiku ametikohta koondada?
2. Millised on tööandja õigused/kohustused minu suhtes, kui ma ei ole uue töökohaga nõus, millised on minu õigused sellel juhul?
3. Kui ma ikkagi nõustun uue töökohaga, kas peab minu põhipalk jääma samaks? Mina ei ole kindlasti nõus põhipalga vähendamisega.

Jään vastust ootama.
Ette tänades
L

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
1. LHP ajal Teie ametikohta koondada ei saa, kuid seda võib teha esimesel tööpäeval peale LHP lõppu.
2. Kui Teile pakutakse teist töökohta, millega Te nõus ei ole, siis tuleb Teid koondada, makstes Teile tööandja poolt ühe kuu hüvitis ja juhul, kui tööandja ei pea kinni TLS § 97 lg 2 toodud etteteatamistähtajast, siis täiendavalt hüvitis etteteatamistähtajast puudu jäänud päevade eest. Ja peale seda joonelt Töötukassasse ennast arvele võtma! Sõltuvalt Teie tööstaažist tööandja juures võite veel sealtpoolt midagi juurde saada, kui tähtaegasid maha ei maga.
3. Kui nõustute pakutud teise tööga, siis on tegemist kokkulepitud töötingimuste muutmisega. Kohustust töötasu samaks jätta ei ole - see on Teie ja tööandja vahelise kokkuleppe küsimus, nagu ka kõik muud tingimused. Loomulikult tuleks selle kõige kohta vormistada olemasoleva töölepingu lisa.

Mõistlikke ja perspektiivitundega tehtud valikuid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu