Tööõigus


Küsimus: Osaliselt tasustatav puhkus15.09.2011

Tööandja esitas töötajale kirjaliku otsuse osaliselt tasustatavale puhkusele saatmiseks kolmeks kuuks seoses raske majandusliku olukorraga. Antud perioodil on töötaja netto kuu töötasu 100 eurot. Töötaja nõustus tingimustega.
Saan aru, et alla alammäära ei tohiks kehtestada, aga kui töötaja on otsusega nõus, kas siis võib?
Ja siit ka küsimus, et kui töötaja saab sellel ajal 100 eurot neto, siis kuidas arvestatakse sotsiaalmaksu? Kas väljamakstud tasult või kuumääralt 278,02 eurot?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kahjuks on küsimus täis vastuolusid ja seetõttu on raske konkreetset vastust anda. TLS ei näe ette sellist mõistet, nagu "osaliselt tasustatud puhkus". Samas ei ole see otseselt ka keelatud. Kui töötaja ja tööandja selles kokku leppisid, siis suure tõenäosusega on kokkulepe kehtiv. Arusaamatuks jääb, kuidas puhkuse ajal makstakse töötasu, mitte puhkusetasu?
Juhtum oleks konkreetsem, kui tööandja oleks otsustanud puhkusele saatmise asemel vähendada töötasu TLS § 37 (Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral) alusel. Sellisel juhul oleks reguleeritud töötasu alammäär. Praegu jääb mulje, et tegemist ongi töötasu vähendamisega TLS 37 ettenähtud korras, nimetades seda puhkuseks.
Sotsiaalmaksu suuruse kohta tuleks küsida tööandjalt, kui palju ta on otsustanud seda maksta. Tuleb silmas pidada, et liiga väikene sotsiaalmaks võib kaasa tuua ravikindlustuse katkemise, kuid sellekohane küsimus tuleks esitada "vastuste" portaali ravikindlustuse professionaalidele.
Kahjuks ei ole mul tööandja otsuse ja töötaja nõustumise vormi nägemata võimalik täpsemalt vastata.
Küsimuste selgemat sõnastamist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu