Tööõigus


Küsimus: Töökoormuse vähendamine tagasiulatuvalt14.09.2011

Tere!
Töötan koolis tugispetsialistina (1,0). Seoses laste arvu vähenemisega muutub ka koormus (0,5).
Kui pikk peab olema etteteatamise aeg?
Kas koormuse muutus on ka tagasiulatuv, hakkab kehtima 1. septembrist?
Kui andsin 1,0 koormuse juures ka 5 tundi, kas see oli ületunnitöö?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Kui Teie töökoormust vähendati 50%-le, ei muuda see ainult koormust vaid ka töötasu, mida makstakse proportsionaalselt töökoormusele.

Töölepingu tingimuste muutmiseks on vajalik mõlema poole nõusolek (TLS § 12). Seega ei tohi ühepoolselt ega tagasiulatuvalt töötaja palka vähendada. Palga vähendamisest peab tööandja informeerima töötajat kaks nädalat ette.

Kui annate vaatamata vähendatud tööajale sama palju tunde, ei näe siin seost koormuse alandamisel seoses laste arvu vähenemisega. Pigem on siin tegu tööaja ja -ülesannete täitmise valearvestusega, kuid töölepingut nägemata ei tahaks ennatlikke järeldusi teha.
Ületunnitöö tekib siis, kui töötate üle kokkulepitud tööaja.


Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu