Tööõigus


Küsimus: Kas õpetajat saab kohustada avalikku blogi pidama?16.09.2011

Pöördume Teie poole küsimusega isiklike blogide pidamise kohustusest. Olukord koolis on selline, et kooli direktor on teinud kõigile õpetajatele kohustuseks luua internetti blogi ning seda pidama hakata. Need blogid ei oleks seotud kooli koduleheküljega vaid oleksidki eraldi õpetajate blogid. Kollektiivis on suur vastuseis sellise mahuka lisatöö tegemisele ja samuti on selgusetu autoriõigustega seotud küsimused. Ühtlasi ei ole õpetajad huvitatud oma nime avaldamisest interneti keskkonnas blogidega seostatult.
Meie küsimus Teile on, kas direktoril on õigus nõuda õpetajatelt blogide loomist ja nende pidamist?
Ette tänades,
VS

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Esitatud küsimus väljub Töölepingu seaduse raamidest, kui just Teie töölepingusse pole vastav tingimus sisse kirjutatud, millega olete nõustunud.

Antud teemale vastuse peaksite leidma Isikuandmete kaitse seadusest (IKS), kus isikuandmete avalikustamisest meedias on täpsemalt juttu.
https://www.riigiteataja.ee/akt/12909389?leiaKehtiv
Selge on see, et andmesubjekti (antud juhul Teie ja teiste õpetajate) nõusolekuta seda teha ei saa, seega kahtlane, et seda nõuda saab.

Edu õiguse otsinguil:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu