Tööõigus


Küsimus: Töölepingu muutmine aga töö maht ei muutu19.09.2011

Tere!
Töötame koolis täiskohaga (ei ole õpetajad). Direktor soovib 2 töökohta muuta 1/4 kohaks, aluseks toob "Koolitöötajate miinimumkoosseis" HTM määrusega 08.12.2010 nr.74. Töö maht ei ole vähenenud ja teistele töötajatele määrust ei rakendata. Valla volikogu on kehtivad kooli ametikohad kinnitanud veebruaris. Kas see määrus on tugevam kui tööleping? Kui me ei nõustu, milliseid meetmeid saab direktor meie vastu rakendada? Millised on meie õigused?

Aitäh!

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Toetun vastuses Teie küsimuses toodud informatsioonile. Valla volikogu kinnitatud ametikohad on juhindumiseks kooli direktorile. Kui sellega vähendati koosseisu, peab direktor koosseisu vastavusse viima sellega, mis on kinnitatud. Selleks on kaks võimalust - muutes kokkuleppel töötajatega töölepinguid või kui töötajad sellega ei nõustu, siis tuleb osa töötajaid koondada.
Alalhoidlikke kokkuleppeid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu