Tööõigus


Küsimus: Töötasu ei maksta õigeaegselt, mida teha?20.09.2011

Palgapäev on lepingus kirjas, aga palka ei maksta. Tööandja ütleb, et ei tea millal saab. Kuhu pöörduda ja milliste dokumentidega?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepingu seaduse (TLS) kohaselt on töötajal töötasu maksmisega viivitamise korral õigus nõuda võlaõiguslikku viivist. Samas võib töötaja töötasu maksmisega olulise viivitamise korral töölepingu TLS-i § 91 lg 2 p 2 alusel erakorraliselt üles öelda.
Samas võib Töövaidluskomisjonide otsuste üldistamise tulemusel väita, et mitte iga töötasu maksmisega viivitamine ei anna töötajale õigust leping erakorraliselt üles öelda. Põhjuseid võib olla mitmeid, eelkõige aga TLS-i § 91 lg 2 p 2 mõttes viivitamise olulisuse puudumine.

Teie poolt jagatud infost ei selgu, kui pikk on viivituse periood ning kaua see juba on kestnud?

Soovitan enne töölepingu erakorralist ülesütlemist anda tööandjale kirjalikult e-maili vms. teel mõistlik tähtaeg rikkumise lõpetamiseks.
Kui tähtaeg on möödunud ja tööandja lepingut jätkuvalt rikub (st hilineb töötasu maksmisega), olete omalt poolt üles näidanud head usku tööandja suhtes ning õigus on Teie poolel.
Muidugi ei tohiks unustada asja teist poolt ehk olulisust (näiteks laenude liisingute tagasimakse tähtaeg).

Pöörduda tuleb igasuguse nõudega kõigepealt tööandja poole, keeldumisel töövaidluskomisjoni või kohtusse.

Mõistlikke otsuseid soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu