Tööõigus


Küsimus: Lapsehoolduspuhkuselt naasmine, pakutakse teist tööd20.09.2011

Tere.
Mul on laps hetkel 1 aasta ja 8 kuu vanune ja ma soovin tööle tagasi minna. Töötasin enne firmas juurdelõikajana ja sain kindlat kuupalka ning peale tööle asumise soovi avaldamist saatis tööandja mulle sellise paberi -

Töötaja dekreetpuhkus ja lapsehoolduspuhkuse ajal on ettevõttes vähenenud vajadus juurdelõikaja ametikohtadele ja suurenenud vajadus õmblejate ametikohtadele. Seoses sellega tegi juhatus töötajale ettepaneku asuda tööle juurdelõikaja-õmbleja ametikohale.

Töötasu makstake juurdelõikustöö korral töötatud aja järgi lähtuvalt kuupalgast ja õmblustöö korral tükitöö alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Aga küsimused on mul siis sellised:
1.Kas mul on õigus saada tagasi oma vanale töökohale s.t ainult juurdelõikajaks?
2.Firmas oli vahepeal palgatõus, kas see kehtib ka minule?
3.Kui ma ei nõustu selle juurdelõikaja-õmbleja ametikohaga, mis saab minust edasi?
4.Kas nad peavad mulle kindlustama vana töökoha ja koondamisel eelistama mind, kuna mul on alla 3-aastane laps?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Olemasoleva info põhjal tundub, et Teie tööandja on seni käitunud igati korrektselt. Töö on korraldatud ümber töövajadusest lähtuvalt ja Teile pakutakse võimalust jääda edasi tööle muutunud tingimustel. Sellest on Teid vormikohaselt teavitatud.
1. Seaduse järgi on Teil õigus oma vanale töökohale.
3. ja 4. Kui tööandjal ei ole võimalik Teile endistel tingimustel tööd tagada ja Teie ei võta vastu pakutud teist tööd, siis tekib koondamise situatsioon, kus Teil alla 3-aastase lapse vanemana on eelisõigus teiste SAMA TÖÖD tegevate töötajate suhtes jääda tööle. Teie olukorras tuleks siis enne Teid koondada teised juurdelõikajad, kellel puuduvad alla 3-aastased lapsed.
2. Lähtudes võrdse kohtlemise põhimõttest on ka Teil õigus palgatõusule samade põhimõtete järgi, nagu on rakendatud teistele sama töö tegijatele. Samas, kui palga määramisel on ettevõttes kindlad reeglid, näiteks viimaste aastate töökogemus ja väljaõpe, siis on Teil õigus eeldada oma töötasu korrigeerimist teatud koefitsiendi võrra, mitte sama tööd tegeva kõige kõrgemat palka saava töötaja tasemeni.

Peale pikaajalist kodus olekut tööle naasmine võib olla stressi tekitav, sest see nõuab koduse elu ja logistika ümberkorraldamist, uuesti kohanemist tööl. Kui tekib koondamise situatsioon, siis sõltuvalt Teie valikust võib Teie tõttu jätta tööst ilma hoopis mõni kolleeg, kelle ainsaks "süüks" on alla 3-aastase lapse puudumine.
Oma pere heaolu kindlustavaid, kuid südametunnistusega tehtavaid otsuseid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu