Tööõigus


Küsimus: Täiend ja kvalifikatsioonikoolitus27.09.2011

Olen lõpetanud Viljandi Kultuurharidustöö kooli raamatukoguhoidjana (keskeriharidus). Töötan üle 30 aasta koolis kasvatajana. Kevadel ütles direktor arenguvestlusel, et ma ei vasta kvalifikatsioonile ja ta peab minu töölepingu muutma 1 aastaseks tähtajaliseks lepinguks. Ja nii edaspidi igal aastal, kui ma ei omanda 160 tundi pedagoogikat. Seda tasemeharidust aga kooli rahadega ei saavat vaid maksta tuleb endal. Vormistas mind siis tähtajaliseks. Koolitust kvalifikatsiooni saamiseks pole mulle kunagi pakutuki. Nüüd sügisel leidsin Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskuses mulle sobiva kvalifikatsioonikursuse "Koolipedagoogika" (160 tunnise kursuse) ja asun seda omandama. Direktori sõnul pean vaatama asendaja ja ta pidi uurima, kas palkki peatatakse. Koolitus oleks nagu eraasi. Keeruliseks teeb asja muidugi see, et mul on miinimumpalk selle 0,75 koha eest ja koolituse iga sessioon maksab 109 eurot. Seega 4x109+sõidukulud+elamiskulud. Seepärast küsimusedki.
Kes peaks koolituse eest maksma? Kas sellised koolituskulud on mingid erisoodustused, millelt vald näiteks mingeid makse peab maksma? Ka sellele on vihjatud. Kas seoses mitmepäevaste õppekogunemistega on ette nähtud ka mingeid kuluhüvitisi (komandeerimisrahasid, sõidupiletite kompensatsiooni või midagi muud)? Kui maksan ise koolituskulud, kas siis sellelt ka tulumaksu tagasi saab? Kas minuga on talitatud seaduspäraselt?
Lugupidamisega,
pikapäevarühma kasvataja
M P

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Teie loo puhul on vastuolusid seaduste tõlgendamisel ning ilmselgelt ka ebaõiglaselt käitutud.
1) Töölepingut saab muuta AINULT poolte kokkuleppel (TLS §12). Seega vajaliku kvalifikatsiooni puudumine ei saa olla selle tähtajaliseks muutmise põhjuseks.
Kui olete sellel juba alla kirjutanud, on ära kasutatud Teie tööõiguse alast ebakompetentsust.
2) Tööalase koolitamise kohustus tuleneb otseselt töölepingu seaduse § 28 lõike 2 punktist 5, mille kohaselt on tööandja kohustatud tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja ettevõtte huvidest lähtuva koolituse, kandma sellise koolituse kulud ning maksma koolituse ajal keskmist töötasu.

Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded on kinnitatud aastast 2002, kus Teie ametikohale nõutav kvalifikatsioon ei ole muutunud. Siit järeldubki, et tööandja tegematajätmised on kestnud juba ~ üheksa aastat. Oleks viimane aeg seda heastada, kuid kirjelduse järgi tundub, et "uppuja päästmine on uppuja enda asi".

Töötaja maksab oma koolituskulud juhul, kui initsiatiiv tuleb temalt endalt ning tööandja tööalast koolitust VAJALIKUKS ei pea.
Ka sellisel juhul on töötajal õigus võtta koolitusel osalemiseks kuni 30 kalendripäeva õppepuhkust, sealjuures 20 kalendripäeva tasustab täiskasvanute koolituse seaduse alusel tööandja.

3) Erisoodustusena käsitletakse TäKS § 3 tähenduses taseme- ja vabaharidusliku koolituse kulude katmist. Tööalane koolitus selle alla ei käi.
4) Tulumaksu tagastust koolituskuludest enam seadus ette ei näe.
Mis puutub asendaja leidmisse, siis Teie saate siinkohal olla abistajaks ning nõuandjaks, mitte kohustuse täitjaks.

Edu läbirääkimistel ning õigluse jalule seadmisel.


Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu