Tööõigus


Küsimus: Töölepingu lõpetamine päevapealt, haiguslehe kehtivuse ajal26.09.2011

Kas on võimalik lõpetada töölepingut haiguslehele jäämise esimesel päeval §88 lõige 1 punkt 1 järgi kui töötaja on öelnud, et tema haigusleht on pikaajaline? Millisel juhul on võimalik lõpetada tööleping päevapealt ja ei maksta ka nö etteteatamistasu (töösuhe on kestnud üle 5 aasta)?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie poolt toodud seadusesäte eeldab, et pikaajaline töövõimetus on juba toimunud ja seda ei saa etteulatuvalt rakendada. Pikaajaliseks töövõimetuseks loetakse, kui see on kestnud 4 kuud. Enne töösuhte erakorralist ülesütlemist on tööandjal kohustus töötajat hoiatada, pakkuda talle teist tööd, kohandada töökohta, korraldada töötajale ümberõpe, kui see ei nõua ebaproportsionaalselt suuri kulutusi. Kui eespool nimetatud toiminguid ei ole võimalik teha või need ei anna tulemust, alles siis võib töölepingu erakorraliselt üles öelda.
Arvestades eelnevat, ei näe ma vajadustki haigestunud töötajaga päevapealt töölepingut lõpetada. Töötaja on ju pikalt haige, selle ajaga jõuab nii hoiatada kui ka etteteatamistähtaega järgides tööleping üles öelda.
Soovitan Teil minna konsultatsioonile, võttes kaasa kõik asjassepuutuvad materjalid, sest kõik ei ole nii must-valge, kui esialgu paistab.
Seaduslikke ja mõistlikke otsuseid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi
www.metiabi.eu