Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja saab määrata, millal annab all 3-aastase lapse eest lisapuhkusepäevi?11.09.2017

Tere,
Meie peres kasvab alla kolme aastane laps. Abikaasa sooviks kasutada lisapuhkuse päevi (6 päeva on saada ja neid kõiki soovib kasutada) aasta lõpus, kuna siis need aeguvad niiöelda. Tööandja ütleb, et ta saab puhata siis 26.12-31.12 Kuid antud vahemikus on 26 kuupäev ju punane püha. Kas abikaasal oleks võimalik selle võrra varem puhkama asuda 25ndal? Lisaks on tema töönädal P-N ehk siis kalendrit vaadates on seal sees tema niigi kaks vaba päeva. Kas see mõjutab ka midagi?

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 63 lg 1 kohaselt on emal või isal õigus igal kalendriaastal saada lapsepuhkust, mille eest tasutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt üks alla kolmeaastane laps. Lapsepuhkust antakse tööpäevades. TLS ei sätesta, et lapsepuhkust peaks andma kalendaarsetes tööpäevades ehk E-R, vaid töötaja reaalsetes tööpäevades. Seega kui töötaja tööpäev langeb laupäevale, pühapäevale või isegi riigipühale, siis sellel päeval on töötajal õigus lapsepuhkust kasutada. Lapsepuhkust ei saa kasutada töötaja graafikujärgsetel vabadel päevadel.

TLS § 54 lg 3 kohaselt ei arvestata põhipuhkuse hulka rahvuspüha ja riigipüha. Seetõttu ei saa riigipühal põhipuhkust kasutada. Kuna lapsepuhkust kasutatakse töötaja tööpäevades, siis on võimalik lapsepuhkust ka riigipühal kasutada, kui see on töötaja reaalne tööpäev. Kui riigipüha on töötaja vaba päev, siis sellel päeval lapsepuhkust kasutada ei saa.

Kõik puhkused, mida ei ole kirjas puhkuste ajakavas, üldjuhul lapsepuhkus, selle kohta esitab töötaja kirjaliku avalduse tööandjale 14 kalendripäeva ette (TLS § 69 lg 3). Hea usu põhimõttest lähtuvalt võivad töötaja ja tööandja puhkuse kasutamise aja osas alati kokku leppida, kuid kui kokkulepet ei saavutada ning lapsepuhkus pole kirjas puhkuste ajakavas, siis jääb töötaja lapsepuhkusele vastavalt enda esitatud kirjalikule avaldusele.

Lisaks on oluline teada, kuidas arvestatakse tööajanormi kui töötaja on viibinud lapsepuhkusel. Näiteks kui töötaja tööpäev kestab 12 tundi, siis lapsepuhkust kasutatakse terve tööpäeva ulatuses ehk tööajanorm väheneb 12 tundi. Kui töötaja tööajanorm väheneks 12 tunni asemel üksnes 8 tundi (kalendaarne tööajanorm päevas täistööaja korral), siis ei oleks täidetud seaduse eesmärk – töötaja ei saaks puhata terve tööpäeva ulatuses.

Nimetatud põhimõtet kinnitab Riigikohtu lahend nr 3-2-1-143-15, mille kohaselt tuleb tööaega vähendada töölt eemal viibitud aja võrra. Nt kui töötaja tööpäevad on E 12 tundi, T 12 tundi, K-R vaba, L 12 tundi, P 12 tundi, kuid viibib E-P nt haiguslehel, siis töötaja tööajanorm väheneb 48 tunni võrra (haiguslehte kasutatakse kalendripäevades). Kuna lapsepuhkust saab kasutada üksnes tööpäevades, siis selle aja sisse ei saa jääda töötaja vabu päevi ja lapsepuhkust saab kasutada üksnes tööpäevades, mistõttu väheneb tööajanorm terve tööpäeva pikkuse ulatuses.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).