Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja peaks tegema suitsetamiseks eraldi ala (viima suitsetamise minu töötsoonist välja)?25.09.2017

Tere. Töötan logistikafirmas ja minu töökohustuste hulka kuulub ka autode laadimine. Samas estakaadil, kus mu töö käib, teevad paljud autojuhid samal ajal suitsu. Minule kui mittesuitsetajale on see aga häiriv ja tööd segav. Siit siis ka küsimus, et kas tööandja peaks tegema suitsetamiseks eraldi ala (viima suitsetamise minu töötsoonist välja) või ei ole see kohustuseks?

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Suitsetamise keeldu töökohal pole töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides otseselt sätestatud, kuid töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt ei tohi töökeskkonnas toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist. Tööandja peab tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras.

Tööandja kohustus on tagada töötajatele ohutud ja tervislikud töötingimused. Ohutuks ja tervislikuks ei saa lugeda töökohta, kus töötaja on sunnitud olema passiivse suitsetaja rollis. Tööandja peab sellisel juhul keelama töötamise asukohas suitsetamise ning kontrollima selle kohustuse täitmist, kui see töötajaid häirib.

Vabariigi Valitsuse määruse kohaselt on puhkamiseks ettenähtud ruumis suitsetamine keelatud. Juhul kui suitsetatakse kohas, mida kasutatakse ka puhkamiseks, siis seal on kindlasti suitsetamine keelatud.

Seega ennekõike tuleb juhtida tööandja tähelepanu rikkumisele, soovitatavalt kirjalikult, nt e-kirja teel.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).