Tööõigus


Küsimus: Töölepingu lõpetamine katseajal, ametijuhendit ei ole28.09.2011

Tere
Kas tööandjal on õigus lõpetada tööleping põhjusel, et töötaja ei ole suutnud katseajal oma tööülesandeid vigadeta täita. Samas ei ole tööandja kuni töölepingu lõpetamise päevani töötajale esitanud tema ametikirjeldust, on vaid tööleping. Kas sellisel juhul on alust pöörduda töövaidluskomisjoni poole?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Katseajal töölepingu ülesütlemist reguleerib TLS § 86. Selle järgi on tööandjal keelatud töölepingut üles öelda põhjusel, mis on vastuolus katseaja eesmärgiga. Katseaja eesmärgi täitmise hindamiseks oleks vaja kõigepealt see eesmärk püstitada, muidu ei ole midagi hinnata. Ehk teisisõnu - tööandjal on kohustus ülesütlemist põhjendada a´la "Eesmärk oli niisugune, töötajat oli sellest teavitatud x kuupäeval allkirja vastu või mingil muul taasesitataval viisil, töötajale anti eelnevalt tagasisidet tema puudujääkidest, kuid töötaja ei täitnud sellest hoolimata katseaja eesmärki." Kui eesmärk puudub, sellest ei ole töötajat teavitatud ja teda ei ole juhendatud, siis on katseaja mitteläbimise tõttu töölepingu ülesütlemine väga riskantne samm tööandja poolt, sest võimaliku töövaidluse kaotamise tõenäosus on suur.
Mis puudutab ametikirjeldust, siis hea kui see on, kuid tööülesanded võivad samahästi töölepingus kirjas olla. Töövaidluskomisjon hindab katseaja läbimise seisukohalt tõenäoliselt ka töölepingus kirjas olevate tööülesannete täitmist.
Soovitan Teil oma tööleping hoolikalt läbi lugeda, mõelda selle peale, mida konkreetselt tööandja Teile ette heita võiks ja seejärel otsustada töövaidluskomisjoni pöördumine. Kahtluse korral võiksite oma töölepingu kaasa võtta ja minna tööõigusalasele konsultatsioonile.
Läbimõeldud otsuseid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu