Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja tohib kanda töötasu teise inimese kontole?28.09.2017

Tere
Kas tööandja tohib kanda töötasu teise inimese kontole? Põhjus kuna töötajal on konto arestitud kohtutäituri poolt. Tööandja tasub igakuiselt kõik, mis jääb üle poole miinimumpalga, kohtutäiturile.
Alles peab jääma pool miinimumpalka ja see kantaks töötaja poolt antud teise inimese kontole.

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töölepingu seaduse § 33 lg 4 kohaselt peab tööandja kandma töötaja töötasu ja muu tasu töötaja määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Seega tööandja kannab töötasu töötaja määratud pangakontole, mis ei pea olema töötaja enda pangakonto.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).