Tööõigus


Küsimus: Ettevõtte omanik vahetus ja väidetavalt ei ole enam töökohta29.09.2011

Tere! Olen hetkel sünnituslehel ja enne sünnituslehele jäämist töötasin firmas tähtajatu töölepingu alusel. Eelmisel nädalal selgus, et firmas toimus omaniku vahetus ja uue tööandjaga ühendust võttes väitis uus omanik, et ostu-müügilepingu alusel firmas enam töötajaid ei ole ja probleemide korral pean võtma ühendust endise omanikuga ja temaga olukorda klaarima. Kuidas ma peaksin antud olukorra lahendama, et uue omanikuga minu tööleping firmas edasi kehtiks?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Teie leping kehtib seni, kuni seda pole lõpetatud. Eelkõige seetõttu, et töölepinguseaduse §112 lg 3 alusel on keelatud ettevõtte üleandjal ja omandajal tööleping üles öelda ettevõtte ülemineku tõttu.
Töölepingud lähevad muutumatul kujul üle ettevõtte omandajale vastavalt võlaõigusseadusele, kui ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust (TLS § 112 lg 1).

Tõõlepinguseadus § 113 lõige 1 kohustab ettevõtte üleandjat ja omanikku esitama kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis töötajatele aegsasti, kuid HILJEMALT ÜKS KUU enne ettevõtte üleminekut, teatise, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
1) kavandatav ettevõtte ülemineku kuupäev;
2) ettevõtte ülemineku põhjused;
3) ettevõtte ülemineku õiguslikud, majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed töötajatele;
4) töötajate suhtes kavandatavad meetmed.
Nagu aru saan, ei ole Teile kohustuslikku informatsiooni jagatud.
Leian, et antud juhul olukorra lahendaja ei ole Teie, vaid seda peaks tegema nüüd nn. omanikud. Mõistlik oleks küll selgitust küsida endise omaniku käest ning kulgeda oma loomulikku rada rasedus- ja sünnituspuhkuselt lapsehoolduspuhkusele.

Rahulikku lapseootust soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu