Tööõigus


Küsimus: Tööandja soovib palka vähendada, ma ei soovi nõustuda28.09.2011

Tere,
Tööandja tahab vähendada minu palka 10% kuigi töö laad ja kohustused ei muutu. Uuele lepingule ei ole veel alla kirjutanud. Küsimus: kui ma ei nõustu, siis mis viisil pean käituma äramineku puhul (st. mis paragrahviga lahkun ja kas on mul õigust saada töötuskindlustust (töötuskindlustuse staaz 2aastat))?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Töölepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel. Kui Te töötasu vähendamisega ei nõustu, siis kehtib praegune leping edasi, mille tingimusi tuleb mõlemal osapoolel täita.
Juhul, kui tööandja rikub olulisel määral oma kohustusi, siis on võimalus tööleping erakorraliselt üles öelda TLS § 91 lg 2 alusel, mis toob tööandjale kaasa hüvitise maksmise kohustuse ja Teile õiguse töötuskindlustusele. Juhin tähelepanu asjaolule, et tööandja poolsete kohustuste rikkumise tõendamist nõutakse töötajalt, seega peaksite olema valmis seda veenvalt põhjendama ka töövaidluskomisjonis või kohtus.
Vastastikust mõistmist läbirääkimistel ja läbikaalutud otsuseid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu