Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja võib käskkirjaga tööpäeva pikendada?05.10.2011

Tere
Tööandja teavitas oma käskkirjaga reede õhtule enne tööpäeva lõppu.
Kirja sisu oli: Kuna tehasel on tekkinud probleemid tellimuste täitmisega - pean vajalikuks muuta tööpäevad 10 tunnisteks (töölepingus on tööaeg 8 tundi). Ja seda perioodiks 2 nädalat. Samas palus üksuste juhtidel seda alluvatele teatavaks teha.
Selle kohta, kui küsisime kuidas need tunnid tasustatakse, ei vastanud meie üksuse juht midagi. Tööaja arvestus on meil siiani kuupõhine - seega peaks olema ju kirjas ka see, kas need üle põhitööaja töötatud tunnid asendatakse hiljem vabade päevadega või makstakse ületundidena. Selliseid muudatusi peaks ju tegema kokkuleppel töötajatega või eksin? Kas sellisel juhul on mul õigus tööleping lõpetada tööandjapoolse rikkumise tõttu - kuna ma ei soovi teha nii pikki vahetusi?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt TLS § 44 lg 4 võib tööandja nõuda töötajalt ületunnitöö tegemist, ettenägematutet asjaolude tõttu, eelkõige kahju ärahoidmiseks. Siin tuleb hinnata, kas asjaolud olid tõesti ettenägematud ja kas tööandja poolt tarvitusele võetud abinõud kahju ärahoidmiseks olid omavahel tasakaalus. Ületunnitöö tuleb igal juhul hüvitada TLS § 44 sätestatud korras.
Seega ühest vastust anda ilma täiendavaid asjaolusid teadmata ei ole võimalik.
Vastastikust mõistmist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu