Tööõigus


Küsimus: Rahalise vastutuse säte lepingus05.10.2011

Lepingus on selline punkt:

- kahju tekitamisel tööandjale on töövõtja kohustatud kahju hüvitama, kuid mitte rohkem kui pool tsiviilvastutuskindlustuse omavastutuse määrast (1000.-eur).

Ma ei saa sellest punktist aru. Kas oleks võimalik lahti mõtestada?

Tänan

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Lugedes ainult seda ühte lauset, saan aru, et juhul, kui olete tööandjale kahju tekitanud, ei saa tema Teilt nõuda kahju hüvitamist osas, mis ületab 1000 eurot.

Lugupidamisega:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu