Tööõigus


Küsimus: Ilma teavitamata töötasust kinnipidamine11.10.2011

Tere!
Olen käendaja, käendataval tekkisid maksehäired ja arestiti nii tema kui ka minu pangaarve antud summas, mis käendatav veel võlgu jäi.
Nädal hiljem oli minul palgapäev. Töötasu oli tavalisest oluliselt väiksem, mis tekitas minus küsimusi ja selgus, et ettevõte oli antud summa minu töötasust maha arvestanud ning kohtutäiturile maksnud. Minuga sellest ei räägitud, allkirja ega nõusolekut tööandja ei ole küsinud. Järelpärimise vastuseks öeldi, et kohtutäitur oli saatnud töötasu arestimise akti. Töölepingus ei ole ühtegi punkti, mis lubaks teha omavolilisi mahaarvamisi palgast. Tööandja kohustub tasuma töötasu pangaarvele ja kohtutäiturile laekunuks summa minu pangaarvelt.
Palun välja tuua seadustes selline punkt, kus on välja toodud, et tööandja võib ilma töötajat teavitamata teha mahaarvestusi teenitud palgast ja tasuda ilma teavitamata kohtutäituri nõudeid. Kas ettevõttel oli õigus niimoodi käituda või on rikkunud lepingut?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Tööandja on käitunud nii, nagu seadus ette näeb. Kohtutäituri akt on temale täitmiseks kohustuslik. Teie informeerimata jätmine on tööandja eetika küsimus, kuid tegelikult on JOKK (juriidiliselt on kõik korrektne) olukord. Kuna tegemist ei ole töölepingu seaduse tõlgendamisega, siis täpsema seaduseparagrahvi peaksite leidma töötasu arestimise aktist.
Teie finantsasjade kordasaamist ja käendatavaga edukat suhtlemist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu