Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja võib arvestada pool tundi lõunapausiks, kui ta võib mind iga hetk tööle tagasi kutsuda?13.02.2018

Tere!
Soovin teada, kuidas täpsemalt käib lõunapauside arvestamine tööpäeva jooksul. Kui ma veedan 0,5 h pausi lõunatamiseks, kuid mind võib tööandja poolt igal ajal tagasi tööpostile kutsuda kui selleks on vajadust, siis kas tööandjal on õigust arvestada 0,5h palgast maha? Kuidas peaksin toimima?

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Vastavalt töölepingu seaduse § 47 kohaselt on tööandjal kohustus anda töötajale vähemalt 30-minutiline vaheaeg 6-tunnise töötamise järel. Tavapäraselt ei ole tööpäevasisene vaheaeg tööaeg ega kuulu tasustamisele. Tööpäevasisese vaheaja võib lugeda tööajaks, kui töö iseloomu tõttu ei ole võimalik vaheaega anda. Sellisel juhul peab töötajal olema võimalus puhata ja einestada tööajal.

Seega juhul, kui töö iseloom lubab töötajatel kasutada 30-minutilist pausi oma äranägemise järgi, siis seda tööaja hulka arvestama ei pea. Kui aga töötaja peab einestama töökohalt lahkumata (ei saa töölt nt kohvikusse või mujale liikuda), siis tuleb vaheaeg tööaja sisse arvestada.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).