Tööõigus


Küsimus: Alatundide arvestus, kas töötundide vahe tuleb tööandjal tasustada?12.10.2011

Tere!
Töötasime aasta algul umbes 220 tundi kuus ja saime ka ületunni tasu (kui oli ületunde). Alates juulikuust on rohkem töötajaid ja nüüd teeme tööd umbes 160 tundi kuus, septembris tuli isegi ainult 152 tundi.
Küsisime tööandjalt, kas makstakse see vahe kinni, mis jääb tegelikult tehtud töötundide ja normtundide vahele. Vastati, et oleme aasta algul teinud ületunde ja nüüd saame selle eest rohkem puhata ning saame palka ainult tehtud tundide eest.
Kas normtundide arvestus käib aasta, kvartali või kuu lõikes?
Töölepingust väljavõte: töötaja töötab summeeritud tööaja arvestusega, vastavalt tööaja graafikule. Töötaja asub tööle täistööajaga. Tööaja kestvus on arvetuslikult 40 tundi nädalas.
Kas meil on õigus nõuda vahe kinnimaksmist? Neid tunde tuleb iga kuu vähemalt kümme tundi, kuid aasta lõpuks kogub päris mitukümmend. Abiks ikka!
Tänud vastuse eest!

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kokkulepitud töötasu tuleb maksta täiskoormuse korral ikka 40 tunni eest nädalas, hoolimata sellest, kas tööajanorm sai täis töötatud või mitte.
Summeeritud tööaja arvestus saab olla maksimaalselt 4 kuud, v.a. turismi ja põllumajanduse valdkonnas, kus arvestusperioodiks võib olla 1 aasta.
Kokkuvõtteks: summeeritud tööaja arvestuse korral peaksite saama iga kuu sõltumata tegeliku töö tegemise tundide arvust oma kokkulepitud töötasu, mille aluseks on 40 tundi nädalas. Arvestusperioodi viimase kuu tasuga makstakse välja töötatud ületunnid, kuid alatundide eest maksmata jätta ei tohi - see on tööandja probleem, kui ta ei ole töötajaid kokkulepitud tööga kindlustanud.
Selgust töösuhetesse soovides:

TIit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu