Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja peab maksma töötajale ajutiselt teises osakonnas töötamise ajal keskmist tasu või seda, mis seal osakonnas makstakse?16.04.2018

Tootmisettevõttes on igale töötajale kehtestatud personaalne tunnitasu, vastavalt töötaja teadmistele ja oskustele, kuid firmas on kehtiv ka baashinne, mille alusel on arvestatud tükitöö hinnad tükitöö tegijatele. Pidevalt on ettevõttes mõnedes osakondades vähem tootetellimusi ja töötajad peavad töötama teistes osakondades, mis erineb nende igapäevatööst. Kas tööandjal on õigus vähendada sel perioodil töötajate töötasu baashinde tasemele ning maksta töötajatele vähem, kui töötaja personaalne tunnihinne või peaks tööandja töötajale maksma keskmist töötasu teises osakonnas töötamise ajal?

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Tööandja peab keskmist töötasu maksma juhul, kui tööandjal pole töötajale tööd anda, kuid töötaja on töö tegemiseks valmis.

Antud juhul oleneb töötasu suurus ennekõike kokkuleppest ja sellest, kas töö teises osakonnas tuleneb töölepingust. Kui töö teises osakonnas tuleneb töölepingus, siis tuleb töötajale töötasu maksta vastavalt töölepingus kokku lepitule. Kui töö teises osakonnas tähendab aga täiendavaid lisaülesandeid, mida töötajaga töölepingus pole kokku lepitud, siis tuleb lähtuda muust kokkuleppest. Nimelt lisaülesannete täitmine ei tähenda automaatselt seda, et töötaja peaks saama täiendavat töötasu. Seega kui teise töö tegemist pole lepinguga reguleeritud, peavad pooled kokkuleppele jõudma nii täiendavate ülesannete tegemises kui ka selles, milliseks kujuneb tasu täiendavate ülesannete täitmise eest.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).