Tööõigus


Küsimus: Kuidas vastata töölepingu tingimuste muutmise ettepanekule?13.10.2011

Tere!
Sain tööandjalt e-kirja töölepingu tingimuste muutmiseks. Vähendatud on ametikoha suurust, tööaega ja ilmselt ka töötasu (seda kirjas ei ole). Minuga see läbiräägitud ei ole. Kuidas nüüd tööandjale vastata, et ma ei ole nõus - kas ka e-kirjaga või kirjalikus vormis või suuliselt. Mitme päeva jooksul ma pean talle vastama? Ühepoolselt ei tohiks ju lepingut muuta, pealegi tööülesanded ja maht ei ole muutunud. Mis on minu õigused?

Aitäh!

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Töölepingu tingimusi ühepoolselt muuta ei saa. Erandiks on töötasu alandamine kuni kolmeks kuuks ühe aasta jooksul, kui see on põhjendatud tööandja majandusliku seisundi tõttu asjaoludel, mida tööandja ei saanud ette näha.
Oma mittenõustumisest peaksite kindlasti teatama sellisel viisil, et sellest jälg järgi jääb, julgeksin soovitada e-kirja. Tean mitut juhtumit töövaidluskomisjoni praktikast, kus analoogiline vaidlus lõppes töötajale ebaõiglaselt just seetõttu, et töötaja oli kõik oma vastuargumendid tööandjale esitanud suuliselt ega suutnud neid hiljem tõendada.
Soovides Teile tööandjaga vastastikku teineteist arvestavaid võit-võit lahendusi:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu