Tööõigus


Küsimus: Kas tegemist on tööajaga, kui tuleb kanda tööriiet ja osaleda 5 tunni sõidu kaugusel koolitusel?16.05.2018

Kui tööandja poolt korraldatavad koolitused on 5 tunni (edasi+ tagasi) sõidu kaugusel ning kogu aja peab kandma vormiriietust, kas siis pole ka tegemist tööajaga? Tööle minnes ja töölt tulles "on lubatud" kanda vormiriietust kuid koolitustel osalemise puhul on see kohustuslik. Erariietes minna, võtta kaasa vormiriietus ja koha peal vahetada pole reaalne.

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Tööandja on kohustatud maksma töötasu aja eest, mil tegemist on tööajaga ehk mil töötaja täidab tööülesandeid. Kodust tööle, sealhulgas koolitusele sõit ei kuulu üldjuhul tööaja hulka, sest sel ajal ei täideta tööülesandeid. Ainuüksi vormiriietuse kandmise nõue ei pruugi tähendada tööülesannete täitmist, mistõttu ei saa seda lugeda tööajaks ning selle eest ei tule maksta töötasu. Juhul kui töötajal siiski tuleb tööülesandeid täita, siis loetakse see tööaja hulka. Näiteks olukorras, kus töötaja sõidab hommikul tööandja lattu, võtab sealt vajalikud tööriistad ning teised töötajad auto peale, siis autoroolis oleva töötaja tööaeg algab hetkest, mil ta jõudis lattu ning võttis vajalikud töövahendid auto peale. Kui töötaja seejärel sõidab teise linna, siis tema puhul loetakse sõiduaeg tööajaks, sest ta täidab juba töökohustusi.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).