Tööõigus


Küsimus: Maksmata töötasu21.02.2011

Töötasin detsembris ja jaanuaris Soomes, Eesti firmas. 15. jaanuaril ja 15. veebruaril pidin palka saama, kuid siiani ei ole midagi laekunud. Kirjalik leping mul puudub, on üksnes firmamärgisega ametirõivad.
Mida teha, et raha kätte saada?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Vastavalt TLS § 4 lg 2 loetakse tööleping sõlmituks, kui töötaja asub tegema tööd, mille tegemist võib eeldada üksnes tasu eest. Seda vorminõuet ei kohaldata üksnes juhul, kui töölepingu kestus ei ületa kahte nädalat. Teie poolt edastatud informatsiooni põhjal ilmneb, et töösuhe kestis vähemalt kaks kuud (dets.2010; jaan.2011). Kui tööandja lubas Teid tööle ja Teie asusite tööle saades ka vastavad riided s.t töö tegemiseks vahendid, siis sellega on ka tõendatud töösuhte olemasolu. Kirjaliku lepingu sõlmimata jätmine ei too kaasa selle tühisust, raske on vaid tõestada, millised olid antud lepingu tingimused. Esitatud andmetest loeb välja mitmeid Töölepingu seadusest tulenevate sätete rikkumisi tööandja poolt. Kui tööandjaga ei ole võimalik töötasu maksmise osas kokkulepet saavutada, on mõislik oma õiguste kaitseks pöörduda Töövaidluskomisjoni. Avalduse esitamise tingimused on loetletud Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduses. Vajadusel soovitan kasutada personaliteenust osutavate firmade abi avalduse koostamisel või komisjonis esindamisel.

Kordaminekuid soovides,
Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu