Tööõigus


Küsimus: Mida teha kui peaksin jääma 10 päeva pärast sünnituspuhkusele, aga ettevõtte omanik ei kinnita seda?04.07.2018

Tere. Viibin hetkel lapsehoolduspuhkusel ja soovin jääda uuesti sünnituspuhkusele. Teavitasin sellest oma tööandjat ja sain suureks üllatuseks vastuse, et ettevõte on edasi müüdud ja kõik dokumendid on antud uuele omanikule üle. Firmas mingit tegevust ei toimu, see tähendab on ainult nimi. Sain aru, et firmal ka suured võlad. Saatsin uuele omanikule ka meili, et teatada oma soovist lapsehoolduspuhkuse lõpetamisest ja sünnituspuhkusele jäämise soovist. Aga mingeid vastuseid sealt ei tule. Samuti ei ole ka ühtki telefoni numbrit kuhu helistada. Peaksin jääma 10 päeva pärast sünnituspuhkusele, mida teha, kui uus omanik eesti.ee portaalis lehte ei kinnita.

Ette tänades vastuse eest

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Kui tegemist on asutuste üleminekuga töölepingu seadus (edaspidi TLS) § 112 mõistes, siis lähevad töölepingud muutumatul kujul üle. Ettevõtte üleminek võib toimuda mis tahes õiguslikul alusel (juriidiliste isikute ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine, müügileping, rendileping jne), mille raames lähevad üleandjalt omandajale üle ettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused ja kohustused, muuhulgas ka ettevõttega seotud lepingud ning ettevõtte jätkab sama majandustegevust. Töölepingud lähevad üle muutumatul kujul (TLS § 112 lg 1). See tähendab, et uus ettevõtte/asutus ei sõlmi uusi lepinguid, vaid töölepingud lähevad muutumatul kujul üle. Muutub üksnes tööandja nimi. Midagi muud ei tohi töötajate jaoks muutuda – tööülesanded, töötasu, töökoormus ja töötamise asukoht jäävad samaks. Muutub üksnes tööandja nimi. Tööandja nime muutmiseks ei ole töötajate nõusolekut tarvis. Lisaks lepingutele lähevad üle ka väljateenitud, kuid aegumata puhkused. Samuti ei katke tööstaaž.

Ühtlasi tähendab see seda, et töötaja esitab avalduse rasedus- ja sünnitus puhkusele minekuks uuele ettevõttele. Kui uus ettevõte sünnituslehte ei kinnita ja töötajal tekib seetõttu kahju (ei saa sünnitushüvitist), siis on töötajal õigus pöörduda töövaidluskomisjoni poole kahju hüvitise nõudega uue ettevõtte vastu.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).