Tööõigus


Küsimus: Mis saab kui tööandja on maksnud mulle "töötasuna" tasu, kuid nüüd selgus, et ta pole nendelt makse maksnud?13.09.2018

Töötan äriühingus. Mulle maksti kogu eelneva aasta jooksul töötasu firma arvelt selgitusega "töötasu". Selgus, et tööandja ei ole minule tehtud väljamaksetelt kinni pidanud makse ega neid ka riigile maksnud. Nüüd on see firma "tankisti" firmale edasimüüdud. Ei ole kusagilt jälgi ajada.
Mina olen ju tulu saanud. Kas mina pean nüüd ise maksud tasuma? Kui jah, siis millised?
Milline on juriidiline alus".

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Tööandja kohustus on maksta töötaja töötasult kohustuslikud maksud ja maksed. Kui tööandja oma kohustusi ei täida ning töötajal tekib sellist kahju, nt ei ole tal kehtivat ravikindlustust, siis on töötajal õigus pöörduda kohtusse. Mis puudutab maksmata makse ja töötaja kohustusi olukorras, kus tööandja on jätnud maksud makstama, pöörduge Maksu- ja Tolliameti poole telefoni teel 880 0811 või e-kirja teel emat@emta.ee

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).