Tööõigus


Küsimus: Teisele tööle lapsehoolduspuhkuse ajal19.10.2011

Tere,
Minu laps saab 1,5 aastaseks ja mul lõpeb emapalk. Plaanisin tööle minna aga firmas hetkel midagi ei pakuta (ilmselt saaksin koondamise). Kas võin mitte tööle tagasiminemise avalduse hetkel teha ja oodata kuni lapse 3-aastaseks saamiseni, et siis võibolla neil on midagi pakkuda aga ise lähen kuhugi mujale niikauaks ametlikult tööle? Kui jah, siis kas neil on õigus seda minu vastu kuidagi keerata kui laps saab 3 ja neil ikka midagi pakkuda pole (nt et koondame, kuna sul ju on mujal töö vms)?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Enne lapse kolme aastaseks saamist on tööandjal õigus Teie ametikoht koondada üksnes ettevõtte tegevuse lõppemisel, pankroti väljakuulutamisel, kui tööandja tegevus lõpeb, või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. TLS §93 lg1.

Teises ettevõttes lapsehoolduspuhkuse ajal töötamine keelatud ei ole. Kui soovite naaseda oma endisele ametikohale lapse kolme aasta täitumisel, esitate avalduse kahe nädalase etteteatamisega.
Tööandja kohustus on Teile töökoht säilitada kuni lapse kolme aastaseks saamiseni.
Juhul, kui tööandjal samaväärset või sama tööd Teile pakkuda ei ole, on valik Teie: "võta või jäta"? Kui pakutav ametikoht Teid ei rahulda ning endist tööd pakkuda ei ole, on tööandjal võimalus lõpetada Teie töösuhe koondamisega.

Õnnestumisi ja edu töösuhetes.

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu