Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja võib haige töötaja töölt ära saata?19.10.2011

Tere!
Mida saab tööandja mulle teha, kui ma otsustan haigena tööl viibida? Kas seaduses on kuskil kirjas, mis õigused on tööandjal, kui tööl on haige töötaja ja ta leiab, et teiste huvides on parem kui töötaja koju läheks? Aga töötaja ei soovi seda. Tean, et haiguslehe saan ma kohe võtta, kui haigestun.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
1. Vastavalt TLS § 28 lg 2 p 6 on tööandja kohustatud tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused.
Kui tööandja lubab tööle haige töötaja, siis on ohustatud eelkõige haige töötaja ise ja samuti kõik teised. Siit tuleneb tööandja kohustus haiget töötajat mitte tööle lubada.
2. TLS § 15 lg 2 p 5 kohustab töötajat hoiduma tegudest, mis seavad ohtu tema või teiste isikute elu, tervise või vara. Töötaja sellist käitumist, mis loob kolleegidele ohu nakatuda ja haigestuda, ei saa pidada kuidagi lojaalseks. Teadmata kõiki asjaolusid, võib äärmuslikul juhul tulla kõne alla isegi töölepingu erakorraline ülesütlemine vastutustundetu töötajaga, kes seab ohtu kolleegide tervise.
Vastutustundlikku suhtumist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu