Tööõigus


Küsimus: Kuidas töölt kiiremini lahti saada?21.02.2011

Mida teha, kui mulle pakuti uut töökohta, aga endisest töökohast ei vabastata enne, kui ühe kuu pärast. Uues töökohas pean alustama varem, kui kuu täis saab.
Mis võiks olla lahendus?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Tõepoolest peab töötaja korralisest töölepingu ülesütlemisest tööandjale ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva (TLS §98 lg1).
Lahendusena näen siin ainult läbirääkimiste tulemusena mõistlikke kokkuleppeid tööandjatega:
1) Praegune tööandja näitab üles heasoovlikkust lühendades etteteatamise tähtaega, võimaldades Teil asuda uuele soovitud ametikohale. Pole mõistlik hoida kinni töötajat, kes plaanib ettevõttest lahkumist ning oodatud töötulemustele enam ei vasta.
2) Nähes uues töötajas tugevat potentsiaali oma ettevõtte kasuks, on uus tööandja nõus ootama kuni töösuhe eelmise ettevõttega lõpeb.

Edukaid läbirääkimisi soovides,
Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu