Tööõigus


Küsimus: Kas tagasiulatuv koefitsiendi muudatus on õiglane ja seaduspärane?31.10.2018

Tere, minu palk koosneb põhipalgast ja tulemustasust. Septembris välja teenitud tulemustasu makstakse välja novembris. Meil on ühe konkreetse teenuse eest arvestatud tulemustasusse konkreetne summa. Nüüd oktoobri keskel vähendati seda summat 5 euro võrra. Selline muutus tehti tagasiulatuvalt septembrisse. Ehk siis korrigeeriti ka seda summat, mis sai septembris välja teenitud ja kuulub maksmisele novembri palgaga. Minu välja makstav summa vähenes seetõttu 25 euro võrra. Kas selline tagasiulatuv koefitsiendi muudatus on õiglane ja seaduspärane?

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töölepingu seaduse § 12 kohaselt saba töölepingu tingimusi muuta kokkuleppel. Olulised töölepingu tingimused, mille muutmine eeldab poolte kokkulepet, on eelkõige töötamise asukoht, tööülesanded, töökoormus ja töötasu. See tähendab seda, et tööandja saab teha töötajale ettepaneku töötasu muutmiseks, sh vähendamiseks, kui töötajal on õigus tööandja ettepanekust keelduda. Kui töötaja keeldub, siis jätkub töötasu maksmine endistel tingimustel.

Lisatasu/preemia/tulemustasu vms, mis on saadud töö tegemise eest, on töötasu osa, mistõttu kehtib ka sellele töölepingu seaduse § 12 nõue. Kui tööandja maksab töötajale väiksema töötasu, siis on töötajal tekkinud saamata jäänud töötasu nõue, mida töötajal on võimalik nõuda töövaidluskomisjoni või kohtu kaudu.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).