Tööõigus


Küsimus: Mitu tundi tohivad lapsed omavalmistatud asju laadal müüa?19.10.2011

Tere!

Soovime korraldada avalikus ruumis laada, kus lapsed saavad müüa enda tehtud asju. Milliseid nõudeid tuleks sellisel puhul järgida ning mitu tundi tohivad lapsed korraga müüa?

Suur tänu!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tööandja võib 13–14-aastase alaealisega või 15–16-aastase koolikohustusliku alaealisega sõlmida töölepingu ja lubada teda tööle, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust (kerge töö).

7–12-aastasel alaealisel on lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal (TLS § 7 lg 4).

Töölepinguseaduse § 43 lg 4 kohaselt võivad koolikohustuslikud lapsed töötada lühendatud täistööajaga alljärgnevalt:
1) 7–12-aastasel – 3 tundi päevas ja 15 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
2) 13–14-aastasel või koolikohustuslikul töötajal – 4 tundi päevas ja 20 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Head äriõnne soovides:


Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu