Tööõigus


Küsimus: Õppepuhkuse eest tasustamine24.10.2011

Tere!

Töötaja töötab osalise tööajaga koolis õpetajana. Soovib saada tasustatud õppepuhkust. On ära märkinud päevad kuus, millal soovib. Küsimus: kas peab maksma, kui töötaja viibib koolis päevadel, mis ei ole tema tööpäevad, st et ta ei käigi tööajast koolis vaid oma vabast ajast.
Lugupidamisega

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Täiskasvanute koolituse seadus rakendub töötajatele erisusteta kokkulepitud tööajast.

Koolitusel osalemiseks antakse töötajale koolitusasutuse TEATISE ALUSEL õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul, millest tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest (TäkS § 8 lg 2, lg 3).

Lühidalt: kool väljastab teatise, töötaja esitab selle tööandjale, kirjutab aegsasti avalduse õppepuhkuse kasutamiseks ning tööandja maksab keskmist töötasu vastavalt teatise sisule ning seaduses lubatud piiridele.
Kui töötaja ei soovi kasutada kõiki õppepuhkuse päevi, siis tööandja maksab ainult nende eest, mis on avalduses märgitud. Olgu öeldud, et teatises ja avalduses märgitud kuupäevade ajavahemik peab kattuma.

Korrektset asjaajamist ja töösuhteid soovides.


Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu