Tööõigus


Küsimus: Kas selline arvestus on juriidiliselt korrektne, et tulemustasu vähendatakse puhkusel oldud aja võrra?28.04.2019

Töötaja saab põhipalka ning müügitulemuse pealt iga kuu tulemustasu. Tööandja muutis tulemustasu maksmist puhkuse korral - puhkusepäevade võrra vähendatakse vastava kuu tulemustasu põhjendusega lõpetada topelt tulemustasu maksmine (sest puhkusetasu arvestamisel on sisse läinud viimase 6 kuu tulemustasud); samuti pole selle aja sees töötaja tulemuse nimel tööd teinud, vaid seda teeb tema asendaja. Osa puhkusest on aga kollektiivne ning tulemused ongi saavutatud vaid tööl oldud aja sees. Kas selline arvestus on juriidiliselt korrektne? Varasema korralduse järgi tulemustasu puhkusel oldud aja võrra ei vähendatud.

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Puhkusetasu arvestatakse viimase kuue kuu väljateenitud ja sissenõutavaks muutunud töötasude põhjal. Puhkusetasu maksmise eesmärk on kompenseerida aeg, mil töötaja tööd ei tee, ettevõttele väärtust ei loo ja taastab töövõimet. Kuna puhkusel oldud aeg on tasustatud puhkusetasuga, siis sama aja eest ei tule maksta töötasu.

Tulemustasu puhul, mis on töötasu osa, sest tulemustasu saadakse tehtud töö eest, tuleb vaadelda, millised on tulemustasu saamise kriteeriumid. Kui kõik tulemustasu saamise kriteeriumid on täidetud, siis tuleb nimetatud tasu maksta, ka siis, kui maksmise kuupäev jääb puhkuse või töövõimetusaja hulka.

Seega eelkõige tuleb vaadelda, kas aja eest, mil Te olete teinud tööd ja täitnud tulemustasu saamise kriteeriumid, olete Te tulemustasu saanud. Aja eest, mil viibite puhkusel, Te tulemustasu juurde teenida ei saa, kuid on võimalik, et sel ajal makstakse välja eelnevalt teenitud tulemustasu.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).