Tööõigus


Küsimus: Milline peab olema koolitusasutuse teatis, et tööandjal tekiks kohustus anda õppepuhkust?24.10.2011

Milline peab olema koolitusasutuse teatis, et tööandjal tekiks kohustus töötajale anda õppepuhkust? Töötaja õpib Tartu Ülikooli magistriõppes, töötab asutuses osalise tööajaga, 2 päeva nädalas (esmaspäev, teisipäev) kolmapäev, neljapäev soovib õppepuhkust (nii mitmeid nädalaid järjest kuni 20 päeva saab täis), tuues tõendi Tartu Ülikoolist kust nähtub, et on päevases õppes üliõpilane, õpib magistriõppes ja lõpetamise aasta.
Lugupidamisega

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tasemekoolitus võimaldab .... osakoormusega või eksternina omandada kõrgharidust. Tasemekoolituse läbimist tõendab tunnistus või diplom (TäkS § 3 lg 2).

Õppepuhkuse võimaldamist 30 kalendripäeva aastas ning selle tasustamist 20 kalendripäeva ulatuses kohaldatakse töötajatele ja avalikele teenistujatele, kes osalevad ka tasemekoolituse päevases õppevormis ja täiskoormusega õppes (TäkS § 8 lg 5).

Korrektne teatis on koolitusasutuse kirjaplangil vastavate rekvisiitide ning kinnitustega.
Tööandjale esitatav teatis peaks sisaldama ka semestri aegu.

Õppepuhkuse taotlemiseks on üliõpilasel alati võimalus seda õppeasutuselt täiendavalt paluda.

Lugupidamisega

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu