Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja käskkiri oli õigustatud?28.10.2011

Tervist
On tehtud tasustamata ületunde. Siit sain aru, et nende eest võib anda ka vabu päevi. Vasavalt koosolekul otsustatule pidime teavitama sekretäri, kui keegi vaba päeva võtab. Seda ma ka tegin. Nüüd aga sain käskkirja töölt puudumise kohta. Küsimuse peale, mis see mulle kaasa toob, kui siia alla kirjutan, vastas ülemus, et midagi ja lolli peaga kirjutasingi alla.
Kas käskiri on õigustatud ja kas ülemusel on õigus nõuda, et vastaksin töövälisel ajal telefonile? Telefonid on meil isiklikud. Olen selles firmas töötanud 11,5 aastat.
Aitäh

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Nägemata koosoleku protokolli, ei saa ma kahjuks ammendavalt vastata. Võib ainult eeldada, et oma õigustatud vaba päeva võtmiseks oli tööandja meelest vajalik kooskõlastus, mitte ainult sekretäri teavitamine. Tundub kuidagi kummaline, et tööandja jätab töötajale ühepoolselt õiguse otsustada, millal tööl käia?
Mis puudutab telefonile vastamist töövälisel ajal, siis sõltumata telefoni omanikust (töötaja või tööandja) seda nõuda ei saa. Töötajaga võib kokku leppida valveaja, mil töötajal on kohustus vastata telefonile ja valmisolek vajadusel tööle asuda, kuid selle eest tuleb eraldi maksta. Valveaega reguleerib TLS § 48.
Selgust töösuhetes soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu