Tööõigus


Küsimus: Kas on mingeid erisusi, kui firma omanik soovib end töölepingu alusel töötajana tööle vormistada?08.11.2019

Tere, kas töölepingu koostamisel on mingeid erisusi, kui firma omanik soovib end töölepingu alusel töötajana tööle vormistada (rohkem töötajaid ei ole), või sobib kasutada eas-i kodulehelt saadud töölepingu näidist lepingu koostamiseks?

Ette tänades

Vastus: Kaire Saarep, Ennetusosakonna juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Kui ettevõtte omanik soovib töötada iseenda firmas, siis kehtib talle töölepingu seadus samas ulatuses nagu teistele töötajatele, s.t erisusi ei ole. Oluline on töölepingus sätestada töölepingu seaduse §-s 5 toodud kohustuslikud nõuded (töötasu, ülesanded, tasu, töötamise asukoht jms).

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).